Karty bezpečnostných údajov pre chemické výrobky Metaflux a Porta.

Karty bezpečnostných účajov k produktom Metaflux a Porta vám na vyžiadanie zašleme vo formáte PDF.

Pre zaslanie bezpečnostných listov nás kontaktujte na e-mailu info@metaflux-ts.sk alebo telefonicky na čísle +421 517 711 181