76-0406 Sekundové lepidlo 406 NV-ES

Katalógové číslo:76-0406

Objednávacie číslo:76-0406

Balenie:fľaštička 20 g

Profesionálne kyanoakrylátové lepidlo

 • Farba: transparentná 
 • Schopnosť vytesniť medzeru: max. 0,3 mm 
 • Viskozita: 3 - 10 mPa.s pri 20 oC
 • Šmyková pevnosť: 21 N/mm2
 • Dielektrická pevnosť: 25 kV/mm  (ASTM D 149)

Technický list

Oblasť použitia

Lepidlo 76-0406 je prednostne určené vďaka svojej nízkej viskozite na lepenie hladkých a neporéznych materiálov, predovšetkým plastov, kovov a gúm. Je ideálnym lepidlom pre aplikácie, ktoré vyžadujú veľmi krátku dobu fixácie spojov. Zaisťuje vysokú pevnosť spoja, ktorá často prevyšuje pevnosť lepených materiálov. Optimálne výsledky dosahuje pri lepení tenkých vlasových špár.

Spôsob použitia

Pred vlastným lepením je nutné lepení miesto vopred zbaviť nežiaducej mastnoty a nečistôt. Pre dokonalé odmastení plôch pred lepením odporúčame Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej. Pokiaľ je to potrebné, odporúčame pre výrazné urýchlenie a uľahčenie vytvrdenia lepeného spoja použiť Metaflux 76-01 Aktivátor pre sekundové lepidlá.

Lepidlo nanášajte v malom množstve priamo na lepené plochy, ktoré pevným stiskom vzájomne spojte.

V závislosti od lepených materiálov, veľkosti lepenej špáry a stupňa vzdušnej vlhkosti dôjde k fixácii spoja veľmi rýchko, spravidla v priebehu prvých 5 sekúnd.V malej špáre a pri vyššom stupni okolitej vlhkosti vytvrdzuje lepený spoj vyššou rýchlosťou.

Zvyšok lepidla môže byť z povrchu odstránený produktom Metaflux 76-0099 Odstraňovač sekundových lepidiel.

Vlastnosti výrobku

Kvalita vysokoteplotných sekundových lepidiel je daná stupňom čistoty pri ich výrobe. Sekundové lepidlá Metaflux sú v priebehu výroby trikrát destilované, ich čistota sa pohybuje okolo 95%, prakticky teda neobsahujú žiadne kvalitu znižujúce nečistoty.

 • Chemický typ: ethylkyanoakrylát
 • Spôsob vytvrdenia: vzdušnou vlhkosťou
 • Farba: transparentná
 • Schopnosť vytesnenia špáry: 0,03 mm
 • Viskozita (pri 20°C): 3-10 mPa.s pri 20oC
 • Šmyková pevnosť: 1 N/mm2
 • Strihová pevnosť: 21 N/mm2
 • Dielektrická pevnosť: 5 kV/mm (ASTM D 149)
 • Trvalá pevnosť: 6-1 hodín
 • Bod vzplanutia: 150 – 155°C
 • Skladovateľnosť: 12 mesiacov