76-0270 Tekutá závlačka

Katalógové číslo:76-0270

Objednávacie číslo:76-0270

Balenie:fľaštička 50 g

Vysokopevnostný prípravok na zaisťovanie závitových spojov

 • Chemický typ: methakrylát ester
 • Typ vytvrdenia: anaerobne
 • Viskozita: stredná, 500 mPa.s
 • Doba priľnutia (manipulačná pevnosť): 10 - 20 minút
 • Funkčná pevnosť: 1 až 3 hodiny
 • Moment odtrhnutia: 28 - 35 Nm
 • Strihová pevnosť: 15 - 20 N/ mm2 (DIN 54452)
 • Schopnosť vyplniť špáru: 0,15 mm
 • Pevnostná trieda: 3 (DIN 30661)
 • Použitelné na závit: M 20
 • Teplotná odolnosť: -55 ̊C až +150 ̊C
 • Farba: zelená
 • Skladovacia doba: 12 mesiacov pri teplote +10 ̊C až +24 ̊C

Technický list

Oblasť použitia

Trvalé utesňovanie a zaisťovanie veľkých závitových spojov a skrutiek proti ich samovoľnému uvoľneniu. Je vhodný tiež na trvalo zoskrutkované spoje, ktoré už nemajú byť nikdy uvoľnené. Má zvýšenú teplotnú odolnosť a znáša mierne znečistenie lepených plôch olejom.

Spôsob použitia

Pre dosiahnutie maximálnej pevnosti lepeného spoja musia byť obidve lepené plochy dokonale odmastené a čisté. Na odmasťovanie plôch odporúčame použiť produkty Metaflux 70-15, Porta 79-02. Naneste niekoľko kvapiek prípravku priamo na závit. (Pokiaľ je materiál neaktívny kov, naneste prípravok na všetky závity a spoj nechajte dobre zaschnúť). Zaistite montáž spoja zodpovedajúcom tlakom. Lepený spoj ponechajte ležať po dobu než bude dosiahnutá zodpovedajúca manipulačná pevnosť. Demontáž je možné len za tepla lokálnym ohrevom spoje až na teplotu + 250 ̊C.

Vlastnosti výrobku

Metaflux 76-0270 vytvrdzuje pri izbovej teplote bez prístupu vzduchu v škáre medzi lepenými kovovými povrchmi a zabraňuje uvoľneniu či presakovaniu spoja spôsobené vibráciami a nárazmi. Ponúka zvýšenú odolnosť voči teplote a väčšiu toleranciu k mierne zamastených povrchom.

 • Chemický typ: methakrylát ester
 • Typ vytvrdenia: anaeróbne
 • Viskozita: vysoká, 500 mPa.s
 • Doba priľnutia (manipulačná pevnosť): 10 - 20 minút
 • Funkčná pevnosť: 1 až 3 hodiny
 • Moment odtrhnutia: 28 - 3522 Nm
 • Strihová pevnosť 15-20 N/ mm2 (DIN 54452)
 • Schopnosť vyplniť špáru: 0,15 mm
 • Pevnostná trieda: 2 (DIN 30661)
 • Použiteľné na závit: M 20
 • Teplotná odolnosť: -55 ̊C až +150 ̊C
 • Farba: zelená
 • Skladovacia doba: 12 mesiacov pri teplote +10 ̊C až +24 ̊C