72-8040 Öl-ex sorbent

Katalógové číslo:72-8040

Objednávacie číslo:72-8040

Balenie:vrece 40 lt

Univerzálne použiteľný, hydrofóbny, olejový sorpčný materiál

 • Univerzálne použiteľný, hydrofóbny sorpčný materiál, ktorý rýchlo a účinne absorbuje oleje a chemické látky
 • Neabsorbuje a odpudzuje vodu
 • Použiteľný za každého počasia
 • Vhodný pre aplikácie v priemysle, na komunikáciách a vodných plochách
 • Vysoká sorpčná kapacita

Technický list

Oblasť použitia

Likvidácia drobných ekologických havárií, pri ktorých došlo k náhodným únikom olejov, nafty, benzínu a chemikálií.

Spôsob použitia

Plochu s rozliatym olejem alebo chemikáliou zasypte sorbentom a kvapalinu nechajte voľne vsakovať do sorbentu až do úplného nasýtenia. Použitý materiál zlikvidujte podľa schváleného havarijného plánu.

Vlastnosti výrobku

Stredne ťažký polyuretánový sorbent, určený pre likvidáciu náhodných únikov ekologicky škodlivých látok, ako sú oleje,benzín, nafta a chemikálie z pevných povrchov, komunikácií a vodných plôch.

 • Nehorľavý
 • Hydrofóbny
 • Bez zápachu
 • Nepoškodzuje citlivé podlahy
 • Vysoká sorpčná rýchlosť
 • Rôzna veľkosť zŕn sorbentu, max. do 125 mm
 • Sorpčná kapacita balenia: 26 litrov vykurovacieho oleja
 • Neobmedzená skladovateľnosť
 • Použiteľný za každého počasia
 • Balenie: 40 l

Príklady použitia

 • Na riešenie bežných aj havaríjnych únikovpriemyselných kvapalín
 • Rýchle mobilné použitie