79-80 Havarijná sorpčná súprava

Katalógové číslo:79-80

Objednávacie číslo:79-8000

Balenie:sud 24 lt

Súprava na likvidáciu malých ekologických havárií

  • súprava na likvidáciu náhodných únikov eko-logicky škodlivých látok, ako sú oleje, benzín a nafta, z pevných povrchov a vodnej hladiny
  • nehorľavá
  • hydrofóbna
  • bez zápachu
  • sorpčná schopnosť súpravy: 5 kg motorové oleje

Technický list

Oblasť použitia

Likvidácia drobných ekologických havárií, pri ktorých došlo k náhodným únikom olejov, nafty, benzínu a iných ekologicky škodlivých látok. Sorbent je použiteľný na zachytenie látok z pevných povrchov a vodnej hladiny.

Spôsob použitia

Miesto s rozliatou ekologicky škodlivou kvapalinou zasypte alebo ohraničte sorpčným materiálom a kvapalinu nechajte vsakovať do sorbentu. Sorpčný materiál po úplnom nasýtení výrazne stmavne. Použitý materiál zlikvidujte podľa schváleného havarijného plánu.

Vlastnosti výrobku

Hydrofóbna sorpčná súprava určená na likvidáciu náhodných únikov ekologicky škodlivých látok, ako sú oleje, benzín a nafta, z pevných povrchov a vodnej hladiny.

  • Hydrofóbny
  • Bez zápachu
  • Sorpčná schopnosť súpravy: 5 kg motorového oleja
  • Sorpčná schopnosť sorbentu: 1,4 kg motorového oleja