79-70 Inhibítor korózie

Katalógové číslo:79-70

Objednávacie číslo:79-7010

Balenie:kanister 10 lt

Vysoko účinný pasivačný prostriedok a antikorózne aditívum

  • Univerzálny pasivačný prípravok a krátkodobá antikorózna ochrana kovových povrchov pred lakovaním a ostatnými povrchovými úpravami
  • Vhodný na pasiváciu teplovýmenných plôch tepelných výmenníkov a chladiacich okruhov vstrekovacích lisov a foriem
  • Antikorózne aditívum do vodou riediteľných odmasťovačov a farieb
  • Bez obsahu fosfátov
  • Nehorľavý
  • Účinný pri nízkych koncentráciách

Technický list

Oblasť použitia

Krátkodobá antikorózna ochrana kovových povrchov pred povrchovými úpravami, teplovýmenných plôch tepelných výmenníkov a antikorózne aditívum do vodou riediteľných odmasťovačov a farieb.

Spôsob použitia

Inhibítor korózie pridávajte ako antikorózne aditívum do odmasťovacieho kúpeľa v koncentrácii 0,5 – 8,0 %. Hodnota pH odmasťovacieho kúpeľa nesmie poklesnúť pod hodnotu pH=8. Ak pH kúpeľa poklesne pod túto hodnotu, pridajte ďalšie množstvo inhibítora.

Vlastnosti výrobku

Antikorózna ochrana kovových povrchov a antikorózne aditívum vodou riediteľných odmasťovačov a farieb.

  • Nehorľavý
  • Bez obsahu fosfátov
  • Krátkodobá ochrana kovových materiálov aj pri vonkajšom skladovaní
  • Nízka spotreba (koncentrácia 0,5 – 8,0 %)