76-0648 Lepidlo na ložiská

Katalógové číslo:76-0648

Objednávacie číslo:76-0648

Balenie:fľaštička 50 g

Vysokopevnostný prípravok na spájanie lícovaných valcových spojov

 • Chemický typ: methakrylát ester
 • Typ vytvrdenia: anaeróbne
 • Viskozita: stredná, 500 mPa.s
 • Doba priľnutia (manipulačná pevnosť): 2 - 5 minút
 • Funkčná pevnosť: 1 až 3 hodiny
 • Max. zaťaženie: 55 - 70 Nm
 • Moment odtrhnutia: 30 - 35 Nm
 • Strihová pevnosť: 20 - 30 N/ mm2 (DIN 54452)
 • Schopnosť vyplniť škáru: 0,15 mm
 • Pevnostná trieda: 3 (DIN 30661)
 • Použitelľé na závit max.: M 20 / 3/4"
 • Teplotná odolnosť: -55 ̊C až +175 ̊C
 • Farba: zelená
 • Skladovacia doba: 12 mesiacov pri teplote +10 ̊C až +24 ̊C

Technický list

Oblasť použitia

Vymedzovanie vôle, upevňovanie a zaisťovanie ložísk, puzdier, objímok, ozubených a reťazových kolies, remeníc a iných lícovaných valcových spojov, ktoré vyžadujú vysokú pevnosť spoja a teplotnú odolnosť. Vhodné na miesta, kde veľkosť škáry dosahuje až 0,15 mm.

Spôsob použitia

Pre dosiahnutie maximálnej pevnosti lepeného spoja musia byť obidve lepené plochy dokonale odmastené a čisté. Na odmasťovanie plôch odporúčame použiť produkty Metaflux 70-15, Porta 79-02. Aplikujte menšie množstvo lepidla do domčeka ložiska, nábežnú hranu čapu, vnútorný povrch krúžku, lepené plochy alebo závit takým spôsobom, aby sa zaistilo dobré rozotretie lepidla po lepených plochách. Zaistite montáž spoja zodpovedajúcim tlakom. Lepený spoj nechajte ležať tak dlho, kým bude dosiahnutá zodpovedajúca manipulačná pevnosť. Demontáž je možné len za tepla lokálnym ohrevom spoja na teplotu + 250 ̊C.

Vlastnosti výrobku

Lepidlo vytvrdzuje pri izbovej teplote bez prístupu vzduchu v škáre medzi lepenými povrchmi a zabraňuje uvoľneniu či presakovaniu spoja spôsobené vibráciami a nárazmi.

 • Chemický typ: methakrylát ester
 • Typ vytvrdenia: anaeróbne
 • Viskozita: stredná, 500 mPa.s
 • Doba priľnutia (manipulačná pevnosť): 2- 5 minút
 • Funkčná pevnosť: 1 až 3 hodiny
 • Max. zaťaženie: 55-70 Nm
 • Moment odtrhnutia: 35 - 45 Nm/mm
 • Strihová pevnosť 20-30 N/ mm2 (DIN 54452)
 • Schopnosť vyplniť špáru: 0,15 mm
 • Pevnostná trieda: 3 (DIN 30661)
 • Použiteľné na závit: max. M 20/ 3/4“
 • Teplotná odolnosť: -55 ̊C až +175 ̊C
 • Farba: zelená
 • Skladovacia doba: 12 mesiacov pri teplote +10 ̊C až +24 ̊C