76-0542 Závitové a hydraulické tesnenie

Katalógové číslo:76-0542

Objednávacie číslo:76-0542

Balenie:fľaštička 50 g

Profesionálny prostriedok pre utesnenie závitových spojov

 • strednopevnostné tesnenie a zaisťovanie kovových závitových rúrok a tvaroviek
 • nahrádza konope a teflónové tesnenia
 • spájané časti je možné bezprostredne po aplikácii znovu vyrovnať
 • dodatočná antikorózna ochrana
 • možnosť použitia tiež na hydraulické a pneumatické systémy
 • pre maximálny rozmer závitu R 3/4“

Technický list

Oblasť použitia

Tesnenie a zaistenie závitových kovových trubiek, tvaroviek a spojovacích dielov proti samovoľnému uvoľneniu. Produkt rýchle vytvrdzuje bez prístupu vzduchu medzi dvoma kovovými povrchmi a zabraňuje uvoľneniu a presakovaniu spoja spôsobené vibráciami a nárazmi.

Spôsob použitia

Pre dosiahnutie maximálnej pevnosti spoja je nutné povrchy spojovaných dielov prevodov dôkladne očistiť a odmastiť napr. použite Metaflux 70-15, Porta 79-02. Vrstvy oxidov kovov a hrdze, ktoré znižujú pevnosť lepeného spoja a spomaľujú jeho vytvrdnutie, je bezpodmienečne nutné mechanicky odstrániť. Pokiaľ je spojovaným materiálom neaktívny kov alebo je doba vytvrdnutia dlhá, je možné použiť Aktivátor Metaflux 76-01. Pred použitím produkt dôkladne pretrepte. Pre vytvorenie tesnenia naneste produkt dookola predných závitov spoja, len prvý závit ponechajte voľný. Vtlačte produkt do závitov tak, aby vyplnil celý priestor. Pri väčších závitoch zvýšte množstvo prípravku. Lepený spoj zmontujte a utiahnite podľa potreby. K reakcii a vytvrdnutiu dôjde zamedzením prístupu vzduchu. Nechajte lepený spoj 1-3 hodiny vytvrdnúť. Demontáž spoja preveďte ručným náradím s prípadným lokálnym ohrevom max. 250 C).

Vlastnosti výrobku

Strednopevnostné závitové tesnenie Metaflux vytvrdzuje pri kontakte s kovmi a materiálmi ako sú oceľ, zliatiny, meď a liatina len bez prístupu vzduchu. Vhodné pre plyny, skvapalnené plyny, vodu, uhľovodíky, oleje a väčšinu chemikálií. Tento typ tesnenia všeobecne odporúčame pre malé fitinky a špeciálne pre spoje s jemným závitom v hydraulických a pneumatických zariadeniach.

 • Nahrádza konope, teflonové a klasické tesnenie
 • Vytvára rozoberateľný spoj
 • Funkčná dodatočná antikorózna ochrana
 • Chemický typ: dimethakrylát ester
 • Typ vytvrdnutia: anaeróbny
 • Viskozita: 500 mPa.s
 • Doba priľnutia manipulačná pevnosť): 20-40 minút
 • Moment odtrhnutia: 12-16 Nm
 • Strihová pevnosť: 8-12 N/ mm2
 • Schopnosť vyplniť špáru: 0,15 mm
 • Použiteľné pre závit max. M 20, R 3/4“
 • Teplotná odolnosť: -55°C až +150°C
 • Farba: hnedá
 • Skladovateľnosť: 1 rok