76-0401 Sekundové lepidlo 401 MV-S

Katalógové číslo:76-0401

Objednávacie číslo:76-0401

Balenie:fľaštička 20 g

Profesionálne kyanoakrylátové lepidlo

 • Farba: transparentná 
 • Schopnosť vytesniť medzeru: max. 0,1 mm 
 • Viskozita: 80 - 160 mPa.s pri 20 oC
 • Šmyková pevnosť: 18 N/mm2
 • Dielektrická pevnosť: 33kV/mm  (ASTM D 149)

Technický list

Oblasť použitia

Metaflux 76-0401 je určený na lepenie problematických materiálov, ktoré vyžadujú vysoké nároky na pevnosť lepeného spoja, jeho rovnomerné zaťaženie a rýchle vytvrdenie pri súčasnom zachovaní schopnosti vyplniť špáru. Umožňuje bezproblémové lepenie širokého spektra hladkých materiálov, teda i kovov, plastov, EPDM elastomerov, skla a plexiskla. Zároveň je vhodný aj na lepenie najrôznejších pórovitých a savých materiálov vrátane dreva, kože, papiera, gumy, textílií a korku.

Spôsob použitia

Pred vlastným lepením je nutné lepené miesto vopred zbaviť nežiadúcej mastnoty a nečistôt. Na dokonalé odmastenie plôch pred lepením odporúčame Metaflux 70-15 Rýchločistiaci sprej. Pokiaľ je to potrebné, odporúčame k výraznému urýchleniu a uľahčeniu vytvrdenia lepeného spoja použiť Metaflux 76-01 Aktivátor na sekundové lepidlá. Lepidlo nanášajte v malom množstve priamo na lepené plochy, ktoré pevným stiskom vzájomne spojte. V závislosti na lepených materiáloch, veľkosti lepenej špáry a stupni vzdušnej vlhkosti dôjde k fixácii spoja spravidla v priebehu 5 až 30 sekúnd. V malej špáre a pri vyššom stupni okolitej vlhkosti vytvrdzuje lepený spoj vyššou rýchlosťou.

Vlastnosti výrobku

Kvalita sekundových lepidiel Metaflux je daná stupňom čistoty pri ich výrobe. Sekundové lepidlá Metaflux sú v priebehu výroby trikrát destilované, ich čistota sa pohybuje okolo 95%, prakticky teda neobsahujú žiadne kvalitu znižujúce nečistoty.

 • Chemický typ: ethylkyanoakrylát
 • Spôsob vytvrdenia: vzdušnou vlhkosťou
 • Farba: transparentná
 • Schopnosť vytesniť špáru: max. 0,1 mm
 • Viskozita: 80 - 160 mPa.s pri 20°C
 • Šmyková pevnosť: 18 N/mm2
 • Dielektrická pevnosť: 33 kV/mm (ASTM D 149)
 • Rýchlosť fixácie: oceľ 15-40s, živica < 5s, hliník < 10s, plast < 5- 15s, drevo 20s, papier < 10s
 • Trvalá pevnosť: 6-12 hodín
 • Bod vzplanutia: 185°C
 • Teplotná odolnosť: -60°C až +80°C
 • Skladovacia doba: 12 mesiacov pri 5-8°C