76-0272 Tekutá závlačka

Katalógové číslo:76-0272

Objednávacie číslo:76-0272

Balenie:fľaštička 50 g

Vysokopevnostný prípravok na zaisťovanie závitových spojov

 • Chemický typ: methakrylát ester
 • Typ vytvrdenia: anaeróbne
 • Viskozita: vysoká, 8000 - 15000 mPa.s
 • Doba priľnutia (manipulačná pevnosť): 20 - 40 minút
 • Funkčná pevnosť: 3 až 6 hodiny
 • Max. zaťaženie: 40 - 70 Nm
 • Moment odtrhnutia: 25 - 35 Nm
 • Strihová pevnosť: 15 - 25 N/ mm2 (DIN 54452)
 • Schopnost vyplniť škáru: 0,30 mm
 • Pevnostná trieda: 3 (DIN 30661)
 • Použiteľné na závit: M 20 a väščie
 • Teplotná odolnosť: -55 ̊C až +230 ̊C
 • DVGW certifikácia
 • Farba: červená
 • Skladovacia doba: 12 mesiacov pri teplote +10 ̊C až +24 ̊C

Technický list

Oblasť použitia

Trvalé utesňovanie a zaisťovanie závitových spojov, na ktoré je kladený dôraz na vysokú pevnosť spoje a teplotnú odolnosť. Optimálne na upevňovanie a zaisťovanie veľkých závitov a skrutiek (M20 a väčších).

Spôsob použitia

Pre dosiahnutie maximálnej pevnosti lepeného spoja musia byť obidve lepené plochy dokonale odmastené a čisté. Na odmasťovanie plôch odporúčame použiť produkty Metaflux 70-15, Porta 79-02. Naneste niekoľko kvapiek prípravku priamo na závit. (Pokiaľ je materiál neaktívny kov, naneste prípravok na všetky závity a spoj nechajte dobre zaschnúť). Zaistite montáž spoja zodpovedajúcom tlakom. Lepený spoj ponechajte ležať po dobu než bude dosiahnutá zodpovedajúca manipulačná pevnosť. Demontáž je možné len za tepla lokálnym ohrevom spoje až na teplotu + 280 ̊C.

Vlastnosti výrobku

Metaflux 76-0272 vytvrdzuje pri izbovej teplote bez prístupu vzduchu v škáre medzi lepenými kovovými povrchmi a zabraňuje uvoľneniu či presakovaniu spoja spôsobené vibráciami a nárazmi. Tixotropný charakter zabraňujte stekaniu prípravku z lepeného povrchu.

 • Chemický typ: methakrylát ester
 • Typ vytvrdenia: anaeróbne
 • Viskozita: vysoká, 800 - 1500 mPa.s
 • Doba priľnutia (manipulačná pevnosť): 20 - 40 minút
 • Demontáž spoja ohrevom na cca. +280 ̊C
 • Funkčná pevnosť: 3 až 6 hodín
 • Max. zaťaženie: 40-70 Nm
 • Moment odtrhnutia: 25 - 35 Nm
 • Strihová pevnosť 15-20 N/ mm2 (DIN 54452)
 • Schopnosť vyplniť špáru: 0,30 mm
 • Pevnostná trieda: 3 (DIN 30661)
 • Použiteľné na závit: M 20 a väčší
 • Teplotná odolnosť: -55 ̊C až +230 ̊C
 • DVGW certifikácia
 • Farba: červená
 • Skladovacia doba: 12 mesiacov pri teplote +10 ̊C až +24 ̊C