70-99 Universalgas

Katalógové číslo:70-99

Objednávacie číslo:70-9900

Balenie:sprej 600 ml

Kompaktná bezpečnostná plynová kartuša

 • Universalgas: 35% Propán a 65% Bután
 • Použiteľnosť aj pri  veľmi nízkých teplotách ( -15 °C)
 • Čas horenia: 3 – 7 hodín podľa  typu prístroja (horáku)
 • Teplota plameňa: až 1 900 °C
 • Bezpečnostný závit  podľa EN 417 ( EU-závit 7/16“)
 • TÜV NORD certifikácia
 • Balenie: 600ml / 338g
 • Príslušenstvo: 94-6055 Ručný horák s piezoelektrickým zapaľovačom 

Technický list

Oblasť použitia

Servisné a opravné práce vykurovacích systémov, chladení, klimatizácií, inštalatérske opravy, rozmrazovanie, spájkovanie, všeobecná údržba a pod.

Spôsob použitia

Plynová kartuša Metaflux Universalgas je určená pre všetky prístroje a horáky s vhodným závitom typu č. 1 podľa normy EN 417 (eurozávit). Bezpečnostný ventil umožňuje opakované použitie prístrojov (horákov) s jednou kartušou. Pred nasadením plynovej kartuše uzavrite regulačný ventil prístroja (horáku). Prístroj (horák) nasaďte na závit kartuše, naskrutkujte a pevne dotiahnite. Pri montáži a demontáži nepoužívajte hrubú silu, aby nedošlo k poškodeniu závitov bezpečnostného ventilu. Pri demontáži opäť najskôr uzavrite regulačný ventil prístroja (horáku) a následne vyskrutkujte použitú prázdnu kartušu.

Vlastnosti výrobku

Špeciálne vyvinutá bezpečnostná plynová kartuša s obsahom vysoko kvalitných plynov, zaručujúca bezporuchový chod a maximálny výkon horáka, extrémnej teploty plameňa a krátkej doby opracovania.

Príslušenstvo:
94-6055 Ručný horák s piezoelektrickým zapaľovačom

 • Universalgas: 35% Propán a 65% Bután
 • Použiteľnosť aj pri veľmi nízkych teplotách (-15oC)
 • Čas horenia: 3-7 hodín podľa typu prístroja (horáka)
 • Teplota plameňa: až 1 900oC
 • Bezpečnostný závit podľa EN 417 (EU- závit 7/16“)
 • TUV NORD certifikácia
 • Balenie: 600 ml/338g